15.06.2022

Nagroda Dealer Roku Porsche i Serwis Roku Porsche 2021 w rękach PIA!

Zdobycie tytułu Dealer Roku to wyjątkowe wyróżnienie. Podczas oceny pod uwagę brana jest praca całego Salonu, a w szczególności działu handlowego, serwisu i marketingu.

 W tym roku Porsche Centrum Poznań powtórzyło swój sukces z 2020 i kolejny raz otrzymało nagrodę Serwisu Roku Porsche 2021, ponadto zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Dealer Roku Porsche 2021! Chociaż do zwycięstwa przyczyniła się praca całego zespołu Porsche Centrum Poznań, chcemy szczególnie podziękować kilku osobom:

  • Dyrektorowi Regionalnemu, Dominikowi Fijałkowskiemu
  • Dyrektorowi Salonu, Kamilowi Kubiakowi
  • Kierownikowi Działu Handlowego, Łukaszowi Jugo
  • Kierownikowi Działu Serwisowego, Arkadiuszowi Krupie, oraz wszystkim osobom z Działu Części

 

Liczymy, że rok 2022 będzie równie owocny. Trzymajcie za nas kciuki!