20.10.2021

Togheter 4 Intergrity - warsztaty percepcyjne

Jak team Porsche Inter Auto Polska żyje Integrity? Sprawdziliśmy to podczas warsztatów Togheter4Integrity –  bo mamy #drive do inicjatyw!

Together4Integrity (T4I) to międzynarodowy program grupy Volkswagen AG, którego celem jest umacnianie i pielęgnowanie kultury Integrity i Compliance. Oparty jest na 5 zasadach ECI (Ethics and Compliance Initiative), które odnoszą się do strategii, zarządzania ryzykiem, postępowania w zgodzie z Integrity, budowania kultury opartej na otwartym dialogu i świadomej odpowiedzialności.

Skąd wiemy, jak te zasady żyją w naszej organizacji?
Sprawdzamy to na Warsztatach Percepcyjnych T4I, podczas których Pracownicy najpierw w anonimowej ankiecie oceniają wdrożone dotychczas inicjatywy, a następnie dzielą się pomysłami, co jeszcze możemy zrobić, by zasady T4I były transparentne na każdym szczeblu organizacji.

Jak warsztaty ocenia Asystentka Dyrektora Regionu Marta Zep?

„Podczas wydarzenia poruszyliśmy ważne tematy dotyczące uczciwości i przestrzegania zasad w naszej firmie. Dzięki formie warsztatowej, po przeprowadzonej anonimowej ankiecie, wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania jak świadomie budować kulturę Integrity i Compliance. Każdy z uczestników miał szansę wypowiedzieć się w danym temacie, ale również posłuchać przemyśleń koleżanek i kolegów. Takie spotkania pomagają pracodawcy poznać nasz punkt widzenia jak i uświadamiają nam jak ważne są uczciwość i transparentność w naszej pracy.”

T4I to program, na sukces którego wpływ mają zarówno pracownicy jak i managerowie, dlatego podczas warsztatu swoimi inspirującymi historiami, jak i dlaczego żyć w zgodzie Integrity i Compliance, podzielił się nasz Prezes Zarządu Peter Vošček, Monika Kołacz – Dyrektor ds. Personalnych oraz Anna Błażejowska – Dyrektor Finansowy.

Z warsztatów wychodzimy bogatsi w wiedzę, że większość naszych Pracowników zna nasze wartości korporacyjne, wie gdzie można zgłosić niewłaściwe postępowanie oraz że jako firma nie przechodzimy obok niego obojętnie.

Dlaczego według Eweliny Grabowskiej – Specjalisty ds. rozliczania inwestycji, warsztaty były tak ważne?

„Warsztaty percepcji T4I pokazują, że możemy bez obaw mówić o swoich spostrzeżeniach, a nasze opinie i poglądy są cenne dla pracodawcy. Dodatkowo to spotkanie umocniło nas w przekonaniu, że stanowimy jedną drużynę, która ma wspólny cel – działanie w sposób uczciwy i zgodny z zasadami. I na koniec najważniejsze – możemy być pewni, że to co udało nam się wypracować wspólnymi siłami, nie zostanie pominięte!”

Dziękujemy trenerom ALOGIC, którzy wspierali nas w przeprowadzeniu warsztatów, pomogli określić obszary, które możemy usprawnić, zebrać wnioski ze spotkania i przełożyć je na sprecyzowane działania, o których będziemy informować wkrótce.