02.07.2020

Dotrzymujemy słowa

W naszej pracy napędza nas kultura Integrity & Compliance. ? Co to oznacza w praktyce? 

1⃣ Czujemy społeczną odpowiedzialność za środowisko.

2⃣ Jesteśmy uczciwi i otwarcie mówimy o naruszeniach.

3⃣ Chętnie podejmujemy nowe wyzwania.

4⃣ Jesteśmy różnorodni.

5⃣ Jesteśmy dumni z wyników naszej pracy.

6⃣ Mówimy “my” zamiast “ja”.

7⃣ Dotrzymujemy danego słowa.

Integrity jest dla wszystkich. Dla zarządu, wszystkich członków kadry kierowniczej i każdego pracownika. Każdy z nas jest odpowiedzialny i ma za zadanie reagować oraz nie odwracać wzroku, jeśli dane postępowanie, polecenie lub działanie nie jest słuszne. Taka odwaga to ważny element naszej kultury.